Araya Soğukluk Sokma Duası

Aralarına soğuklu sokmak istediğiniz iki kişiden herhangi birisine aşağıdaki duayı 53 kez okuduğunuz duayı okuyup üflerseniz o kişi diğerinden sonsuza kadar soğur.
Ve elkayna beyne hümül adavete vel badae ebeden ila yevmil kıyamete ferraktüm beyne fülan ibni fülanete ve fülanete binti fülanete ferraktü beyne iblise ve Ademe kema ferrakte beyne Muhammed ve ebu cehil kema ferrakte beyne Musa ve firavne kema ferrakte beynel mai vennari kema ferrakte beynes semai vel ardı ferraktüm beyne fülan ibni fülanete ve fülanete binti fülanete .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir