İki Kişiyi Birbirinden Soğutup Uzaklaştırma Duası

İki kişinin birbirinden uzaklaşması ve soğuması için aşağıdaki dua soğuması istenen kişinin fotoğrafına 300 defa okunur.Okunmadan önce ve sonra isimler zikredilerek anne isimleriyle soğuması niyet edilir.
Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü, ve bike hâsamtü, ve ileyke hâkemtü, fağfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrertü ve m’alentü, ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru, lâ ilâhe illâ ente.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir